01

Síla osobní energie

Téma: Jak rychle nabít vlastní baterie

Získejte 7 praktických návodů, jak pracovat s vlastními bateriemi.

  Co získáte
 • Odolnost vůči stresu
 • Lepší koncentraci
 • Více času a energie na sebe a svůj soukromí život
 • Zvýšení odolnosti imunitního systému
 • Kvalitní spánek
 • Větší životní vyrovnanost
 • Energii na věci, které již dlouho odkládáte

FORMA SPOLUPRÁCE

Individuální koučink => kouč pomáhá koučovanému
Týmový koučink > skupina koučovaných

Pro koho je blok určený?
Pro všechny, kteří jsou vystavováni tlaku, vystavováni stresu např.: dělají obtížná rozhodnutí, absorbují časté změny, pracují s náročnými zákazníky

02

Síla týmové spolupráce

Téma: Manažer, který má výsledky s lidským přístupem

Předáme Vám poznatky z praxe. Na vlastní kůži si vyzkoušíte být manažerem, který má plnou důvěru týmu

  Co získáte
 • Tým, který chce s vámi pracovat a jde za vámi
 • Odpovídající pracovní nasazení jednotlivců v týmu
 • Rychlejší vypořádání se s problémy
 • Kvalitnější adaptační proces nováčků
 • Prostředí, ve kterém se zaměstnanci nebojí otevřené a konstruktivní zpětné vazby
 • Vzájemná týmová výpomoc
 • Lepší týmovou komunikaci

Téma: Jak si udržet zaměstnance

Předáme Vám poznatky z praxe. Na vlastní kůži si vyzkoušíte být manažerem, který má plnou důvěru týmu

  Co získáte
 • Přehled toho, co může firma udělat pro větší stabilitu zaměstnanců a naopak, co už tolik neovlivní
 • Praktické nástroje na podporu stability zaměstnanců
 • Manažeři si uvědomí, jak významnou roli má přímý nadřízený
 • Vedoucí pracovníci získají konkrétní návody, co mohou dělat ve vlastním týmu, ve vlastní organizaci
 • Větší stabilita zaměstnanců (aktivní práce s retencí lidí)

Téma: Jak docílit, aby všichni táhli za jeden provaz

  Co získáte
 • Kde se na pomyslné stupnici nacházíme s naším týmem právě teď?
 • Jaké ingredience jsou potřeba k tomu, aby v týmu byla dobrá atmosféra?
 • Jakou roli a zodpovědnost má v této věci lídr týmu? A jak je to s týmem?
 • Jak rozvíjet a jak udržovat správný team spirit vašeho týmu?
 • Kde začít? 3 stěžejní podmínky
 • Jaká jsou úskalí, čeho se vyvarovat?
 • Kde ještě můžeme dělat kompromisy a kde už ne?

FORMA SPOLUPRÁCE

Individuální koučink => kouč pomáhá koučovanému
Týmový workshop => skupina zaměstnanců

Pro koho je blok určený?
Všem vedoucím pracovníkům a lidem, kteří stojí v čele skupin, nebo skupiny lidí zastupují. Lidem, kteří chtějí vést a ovlivňovat své okolí. Lídrům, manažerům, vedoucím pracovníkům, kteří chtějí být lídři zítřka.

03

Síla firemní kultury

Téma: Jak budovat vítěznou mentalitu firmy

Skvělí lídři umí vytvářet produktivní a pozitivní energii. Rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti.

  Co získáte
 • Představu, co se skrývá za pojmem firemní prostředí
 • Jak budovat 4 pilíře vítězné mentality
 • Firemní základy/ naši lídři/ naši zaměstnanci/ naši zákazníci
 • Jak probudit u zaměstnanců sounáležitost s firmou
 • Kdy je čas na změnu firemního prostředí?
 • Jak změny komunikovat?
 • Jaká rizika hrozí při zavadění vítězného prostředí

FORMA SPOLUPRÁCE

Individuální koučink => kouč pomáhá koučovanému
Týmový workshop => skupina vedoucích pracovníků

Pro koho je blok určený?
Všem vedoucím pracovníkům a lidem, kteří stojí v čele společnosti.